BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

MAT 07 Losmaakbaarheid en gebouwpaspoort

Zorgen voor een grote mate van losmaakbaarheid (demontabiliteit) van de toegepaste bouwmaterialen, -producten en -componenten en deze materialen goed documenteren. Zodat deze eenvoudiger aan het eind van de gebouw levensduur op waarde kunnen worden geschat, kunnen worden gedemonteerd, en met weinig ingrepen direct kunnen worden hergebruikt.

Beschikbare punten 2
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Ja
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja