Disclaimer

Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid waarmee de BREEAM-NL richtlijn is samengesteld kunnen er geen rechten ontleend worden aan mogelijke fouten en/of tekortkomen in de BREEAM-NL richtlijn online. Te allen tijde is de PDF versie van de BREEAM-NL richtlijn leidend in combinatie met de PDF versie van het geldende interpretatiedocument.

Toelichtingen, interpretaties of andere uitspraken die DGBC verstrekt met betrekking tot onderhanden projecten, geregistreerd of niet geregistreerd, telefonisch of schriftelijk, hebben geen bindende betekenis in een eventuele eindbeoordeling van een project.

Er kunnen dus op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. DGBC doet uitsluitend bindende uitspraken op definitief ingediende rapporten na afronding van de kwaliteitscontrole. Een eindbeoordeling van een project vertegenwoordigt te allen tijde de professionele beoordeling van de betreffende assessor.