BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

2.1 Projecttypen en gebruiksfuncties

Met de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 kun je de milieueffecten van nieuwbouwprojecten beoordelen. Bouwprojecten bestaan uit een breed scala aan werkzaamheden om de prestatie, de functie en de algemene staat van een gebouw te waarborgen. De beoordelingsrichtlijn biedt een set van indicatoren en criteria voor duurzaamheid. In hoeverre deze van toepassing zijn kan verschillen per woningtype. 

De typeringen die in deze richtlijn worden gehanteerd zijn:

 • Grondgebonden woningen
 • (woningen in een) woongebouw, hiervoor wordt de juridische definitie van appartement gehanteerd.

Een andere vorm van typering is:

 • Huurwoningen
 • Koopwoningen

Per credit is aangegeven of er voor een typering andere of aanvullende eisen gelden. Met de bovenstaande typeringen zijn vier varianten te beoordelen:

 1. Grondgebonden koopwoningen
 2. Grondgebonden huurwoningen
 3. Woongebouw met koopwoningen
 4. Woongebouw met huurwoningen

Merk op dat een project uit meerdere varianten kan bestaan. Het is noodzakelijk dat het projectteam en de BREEAM-NL Expert en Assessor goed vastleggen welk woningtype certificering nastreeft. In de beoordelingsrichtlijn zijn uitsluitend aanpassingen aan criteria op basis van typering.

Hieronder is een overzicht opgenomen van gebruiksfuncties die met deze richtlijn beoordeeld kunnen worden, deze kunnen op elk van de bovenstaande varianten/typeringen van toepassing zijn.

 

2.1.1. Relevante gebruiksfuncties

Met Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 kunnen projecten met de gebruiksfunctie ‘woonfunctie’ gecertificeerd worden.

Dit zijn onder andere:

 • Woonfunctie voor particulier eigendom
 • Woonfunctie in een tijdelijk bouwwerk
 • Woonfunctie in een drijvend bouwwerk
 • Woonfunctie in een woonwagen (afgekort tot woonwagen)
 • Woonfunctie voor studenten
 • Woonfunctie voor zorg
 • Woonfunctie voor kamergewijze verhuur
 • Woonfunctie voor 24uurszorg
 • Woonfunctie voor zorg op afroep
 • Woonfunctie voor zorg op afspraak
 • Woonfunctie in een woongebouw
 • Woonfunctie niet gelegen in een woongebouw

In alle gevallen gaat het om bouwwerken die bedoeld zijn voor permanente bewoning.

Aanvullend kunnen vakantiewoningen (voor bouwbesluit “logiesfunctie, niet gelegen in een logiesgebouw”) ook met deze richtlijn gecertificeerd worden.

In de beoordelingsrichtlijn zijn de eisen alleen omschreven op type (grondgebonden of woongebouw). De onderstaande tabel is niet uitputtend.

TYPE WONINGEN

ONDERDEEL VAN DE SCOPE

Grondgebonden woningen

Bijvoorbeeld: Rijtjeshuizen, bungalows, villa’s, twee-onder-éénkap, vakantiehuizen, woonboot, tiny houses.

Woongebouwen

Bijvoorbeeld: Appartementen, studentenhuisvesting, woonzorg, ouderenhuisvesting.

Niet: Kortverblijf, hotels, etc.

Aanvullend kan er op creditniveau nog onderscheid worden gemaakt tussen koop- en huurwoningen. De beoordelingsrichtlijn is opgedeeld in deze projecttypen. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen de gebouwaspecten die behoren tot de verantwoordelijkheid van de verhuurder, en de aspecten die behoren tot de verantwoordelijkheid aanbiedende partij. Het projectteam en de Assessor moeten samen afstemmen welke onderdelen van het gebouw worden beoordeeld. In het geval van twijfel kan contact worden gezocht met DGBC via helpdesk@dgbc.nl.