BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Transport Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie stimuleert de aanwezigheid van goed bereikbare lokale voorzieningen en de beschikbaarheid van duurzame vervoersmiddelen, zoals openbaar vervoer en andere alternatieve transportmogelijkheden voor bewoners. Zo worden vervoersmethodes gestimuleerd die het gebruik van de auto verminderen en de daaraan gerelateerde emissies en files, en fysieke activiteiten worden gestimuleerd voor het welzijn van de bewoners. 

CONTEXT 

Steden over de hele wereld zoeken actief naar manieren om de kwaliteit van leven, luchtkwaliteit, congestie en het bewegingsgemak van mensen in stedelijke omgevingen te verbeteren. Het elfde doel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) richt zich op duurzame steden en gemeenschappen. 

Dit doel beveelt aan om te fietsen, te lopen of gebruik te maken van het openbaar vervoer om de lucht in de steden schoon te houden. Eén van de doelstellingen is ‘het bieden van toegang tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, door met name een uitbreiding van het openbaar vervoer tegen 2030’.

Vermindering van het privégebruik van de auto is een belangrijk aandachtspunt. Alternatieve transportmiddelen zoals fietsen, bieden een manier om transport gerelateerde emissies aan te pakken en files te verminderen. 

In tal van wetenschappelijke onderzoeken zijn duidelijke verbanden gelegd tussen de luchtkwaliteit en de gezondheid van hart en hersenen. Geschat wordt dat de verontreinigde buitenlucht wereldwijd jaarlijks 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen als gevolg heeft. Luchtverontreiniging is schadelijk voor planten en dieren, maar ook voor de biodiversiteit en gewasopbrengsten. Door de luchtvervuiling te verminderen kunnen ziektes en aandoeningen zoals beroerte, hartaandoeningen, longkanker en aandoeningen aan de luchtwegen worden verminderd.


Waarde van de credits

TRA 01

Nabijheid van openbaar vervoer

4 punten

Waarde:

  • Verhoogt de bewustwording en het begrip van de optie van openbaar vervoer en vergroot de toegankelijkheid tot deze vervoersmiddelen.
  • Moedigt duurzaam transport aan.

TRA 02

Nabijheid basisvoorzieningen

2 punten

Waarde:

  • Borgen van de nabije aanwezigheid van basisvoorzieningen zodat korte ritjes worden gereduceerd.
  • Het verminderen van de aan bewoners gerelateerde emissies en negatieve milieu-impact, waardoor de lokale luchtkwaliteit verbetert en lokale congestie wordt tegengegaan.

TRA 03

Alternatief vervoer

5 punten

Waarde:

  • Stimuleert het gebruik van de fiets en vermindert de afhankelijkheid van privéauto’s.
  • Bevordert de voorzieningen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en vermindert de afhankelijkheid van auto’s op benzine en diesel.

TRA 04

Verkeersveiligheid in de woonomgeving

3 punten

Waarde:

  • Het zekerstellen van een veilige woonomgeving, waardoor bewoners worden gestimuleerd om naar buiten te gaan.
  • Draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de woningen, helpt de waarde te verhogen en spreekt aan voor de eigenaren, bewoners en buren.
  • Draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt en een gezonde leefomgeving.

TRA 06

Thuiswerkplek

2 punten

Waarde:

-    Het bieden van de nodige ruimte en voorzieningen om vanuit huis te kunnen werken en daarmee de noodzaak om naar het werk te reizen te verminderen.