BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Water Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie stimuleert het duurzaam gebruik van drinkwater tijdens de gebruiksfase van de woning en de gerelateerde buitenruimten. Zo wordt het gebruik van drinkwater (zowel binnen als buiten) verminderd tijdens de gehele levensduur. Ook het minimaliseren van waterverlies door lekkages is hier onderdeel van. 

CONTEXT

Waterefficiëntie is één van de aandachtspunten binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Doelstelling 6 (schoon water en sanitair) stelt dat we “tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen, om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat te maken heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen”.

Door toenemende bevolkingsdichtheid, klimaatverandering en het hoge waterverbruik zijn er wereldwijd watertekorten. Die groeien naar verwachting in de komende jaren alleen maar verder, want de vraag naar water zal tussen 2000 en 2050 toenemen met 55%. Bovendien draagt de energie die nodig is voor de winning, zuivering, levering, verwarming, koeling en afvoer van water (en afvalwater) bij aan klimaatverandering en verslechterde luchtkwaliteit. Het verminderen van het waterverbruik door efficiënter gebruik te maken van water is dus cruciaal, om voldoende aanbod te garanderen om aan de toekomstige vraag te voldoen en klimaatverandering aan te pakken.

Waarde van de credits

WAT 01

Verminderen drinkwaterverbruik

5 punten

Waarde:

  • Verbetering van de waterefficiëntie en het verlagen van de kosten gerelateerd aan het watergebruik.
  • Vermindering van het watergebruik waardoor watervoorraden behouden blijven voor tijden van schaarste.
  • Promoten van innovaties en de ontwikkeling van waterbesparend sanitair en waterbesparende

apparatuur.

WAT 03

Lekkage-detectie en -preventie

4 punten

Waarde:

  • Verspilling van drinkwater door het tegengaan van waterlekkages.
  • Minimaliseren van de schade, kosten en verstoringen door waterlekkages.
  • Verminderen van de kosten gerelateerd aan watergebruik.

WAT 04

Waterefficiëntie en hergebruik

4 punten + 2 EP

Waarde:

  • Vermindert de uitstoot van broeikasgassen, de gevolgen van verontreiniging én kosten gerelateerd aan het beschikbaar stellen van drinkwater.
  • Vermindering van het watergebruik waardoor watervoorraden behouden blijven voor tijden van

schaarste.