BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

1.6 Hoe en wanneer BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 toe te passen

Wil je de BREEAM-NL methodiek naadloos integreren in een project, dan is het raadzaam om een tot BREEAM-NL Nieuwbouw opgeleide Expert en Assessor in te schakelen. Doe je dit niet, dan komt de mogelijkheid om de milieuprestaties van het gebouw op een kosteneffectieve manier te optimaliseren en de gewenste BREEAM-NL kwalificatie te bereiken, onder druk te staan.

Stel je al vroeg in het project een BREEAM-NL Expert en Assessor aan, dan helpt dit bij het bereiken van de kwalificatie en verklein je het risico op ongewenste gevolgen van ontwerpbesluiten en mogelijkheden. 

Figuur 1 benadrukt het verband tussen de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 beoordelings- en certificeringsfasen en de standaardtaakbeschrijving STB 2014. Deze figuur helpt opdrachtgevers bij het plannen van de bouwfasen in relatie tot de BREEAM-NL criteria, en de aanstelling van een BREEAM-NL Expert of Assessor. Opdrachtgevers kunnen op de website van www.breeam.nl actuele lijsten bekijken van BREEAM-NL Assessoren, Experts en gecertificeerde projecten. 

Het is belangrijk om te erkennen dat BREEAM-NL primair de algemene prestaties van het gebouw weerspiegelt. De methodiek is niet specifiek bedoeld om de aanwezige kansen of beperkingen voor stakeholders, planning of ontwerp bloot te leggen. Dit betekent dat de opdrachtgever, het ontwerpteam, de hoofdaannemer, de BREEAM-NL Expert en eventuele andere specialistische disciplines een belangrijke rol spelen om tot de gewenste BREEAM-NL kwalificatie te komen. 

De verantwoordelijkheid voor het oriënteren van de opdracht op duurzaamheid moet in de eerste plaats van de opdracht- gever komen. Om dit mogelijk te maken, beveelt DGBC aan dat opdrachtgevers en hun projectteams uiterlijk in de fase 02 Projectdefinitie (STB 2014) de samenwerking met een BREEAM-NL Assessor en/of Expert te starten. Idealiter gebeurt dit eerder. Zo stel je en bereik je realistische doelen, definieer je passende verantwoordelijkheden en pas je, waar mogelijk, goedkope of kosteloze oplossingen voor milieueffecten toe.

Met BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen is het mogelijk om woonconcepten te beoordelen. Projecten die gebruik maken van deze concepten kennen soms andere fasen dan in figuur 1 geschetst. De beoordelingsrichtlijn geeft bij de credits helder aan wat de criteria zijn in het geval van woonconcepten. Zie ook hoofdstuk 2.2.5 waarin wordt ingegaan op de mogelijkheid van typegoedkeuring.

 

Figuur 1 BREEAM-NL assessment en certificeringsfasen per schema en de Standaardbeschrijving 2014

STB 2014

BREEAM-NL assessment en certificering fasen per schema

 

BREEAM-NL Nieuwbouw BREEAMNL

In-Use

01 Initiatief

 

Zelf

assessment

 

 

 

 

 

02 Projectdefinitie

 

 

 

 

 

03 Structuurontwerp

 

Ontwerp assessment

 

 

 

 

04 Voorontwerp

 

 

 

 

 

05 Definitief ontwerp

 

Ontwerp Certificering

 

 

 

06 Technisch ontwerp

 

 

 

 

07 Prijs- en contractvorming

 

 

 

 

 

Oplever assessment

 

 

08 Uitvoering - uitvoeringsgereed ontwerp

 

 

 

 

 

09 Uitvoering - Directievoering

 

 

 

Oplever

Certificering

 

Overdracht*

 

 

 

 

10 Gebruik / exploitatie

 

 

 

 

 

Assessment en

Certificering

* Overdracht is geen fase in STB 2014