BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

3.4 Hoe komt een BREEAM-NL kwalificatie tot stand?

De definitieve BREEAM-NL-kwalificatie (van ‘pass’ tot ‘outstanding’) wordt door de DGBC-assessmenttool uitgerekend op basis van de door de Assessor ingevoerde en gecontroleerde gegevens. Dit neemt niet weg dat de Assessor en de expert zelf ook in staat moeten zijn de kwalificatie te berekenen. Om tot de juiste kwalificatie te komen ga je als volgt te werk (zie ook onderstaande rekenvoorbeeld):

  1. Stel het aantal behaalde punten per categorie vast.
  2. Stel het percentage per categorie vast op basis van het maximale aantal te behalen punten.
  3. Vermenigvuldig de categoriepercentages met de wegingsfactoren; dit levert de categoriescore op.
  4. Tel de categoriescores bij elkaar op, inclusief de innovatiecredits als dit van toepassing is; dit levert een concept- eindscore op.
  5. Controleer of de minimale vereisten én de verplichte credits voor de voorlopige kwalificatie zijn behaald. Zo ja, dan is de conceptkwalificatie gelijk aan de definitieve kwalificatie.

Voorbeeldberekening

BREEAM-NL CATEGORIE

BEHAALDE PUNTEN

BESCHIKBARE PUNTEN

% VAN PUNTEN BEHAALD

CATEGORIE- WEGING

CATEGORIE SCORE

Management

11

21

52,38%

11%

5,76%

Gezondheid

17

29

58,62%

19%

11,14%

Energie

21

34

61,76%

19%

11,74%

Transport

8

16

50,00%

6%

3,00%

Water

7

13

53,85%

7%

3,77%

Materialen

9

17

52,94%

12%

6,35%

Afval

10

13

76,92%

7%

5,38%

Landgebruik & Ecologie

7

11

63,64%

10%

6,36%

Vervuiling

7

12

58,33%

9%

5,25%

Exemplary performance en Innovatie credits

2%

Totaalscore

60,76%

BREEAM-NL kwalificatie

Very Good

Merk op dat het aantal beschikbare punten kan afwijken afhankelijk van de gebouweigenschappen.