BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Vervuiling Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie adresseert de preventie en de controle van vervuiling, die samenhangt met de locatie en het gebruik van de woning. Zo wordt een reductie van de impact van het gebouw op omliggende gemeenschappen en omgevingen als gevolg van lichtvervuiling, lawaai, overstromingen en emissies  naar lucht, land en water verminderd.

CONTEXT

‘Goede gezondheid en welzijn’ is Doel 3 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Met als een van de subdoelen om ‘tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten te verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem’. BREEAM-NL draagt hieraan bij door de emissies van gebouwen in de gebruiksfase te beperken, die impact hebben op de luchtkwaliteit. Dit kan een gezonde omgeving bieden voor alle demografische en economische groepen, inclusief degenen die minder bevoorrecht of onderdeel van een kwetsbare bevolkingsgroep zijn.

Waarde van de credits

POL 01

Impact van koudemiddelen

3 punten

Waarde:

-    Beperkt de bijdrage van emissies van koudemiddelen aan klimaatverandering.

POL 02

Beperken luchtvervuiling

2 punten

Waarde:

-    Stimuleert woningen met een beperkte impact van verbrandingssystemen in de woning op de lokale luchtkwaliteit.

POL 03

Afstromend regenwater

5 punten + 1 EP

Waarde:

-    Stimuleert woningen die de impact van regenwater op wateroverlast, vervuiling en andere milieuschade minimaliseren.

POL 04

Beperken lichtvervuiling

1 punt

Waarde:

-    Beperkt de impact van nachtelijke lichtvervuiling door zorgvuldig ontwerp en specificatie van lichtbronnen.

POL 05

Beperken geluidsoverlast

1 punt

Waarde:

-    Het verminderen van de impact van extern geluid van de woning op de omgeving.