BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

3.5 BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’

Om voor een gebouw (en bouwkavel) een BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’ te kunnen verkrijgen moet aan de volgende eisen worden voldaan:

   1. De BREEAM-NL-score moet 85% zijn.
   2. De verplichte credits moeten zijn behaald.
   3. Er moet een case study worden opgeleverd volgens onderstaande richtlijnen.
CASE STUDY

Een van de belangrijkste aspecten van een BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’ is de voorbeeldfunctie van deze projecten voor de rest van de markt. Het is daarom van groot belang dat ontwerpteams in de bouw de beschikking kunnen hebben over een goede casestudy.

Het ontwerpteam en de opdrachtgever die de BREEAM-NL-kwalificatie ‘outstanding’ hebben bereikt, moeten daarom een kant-en-klare casestudy aanleveren. Deze informatie moet worden ingediend samen met het definitieve rapport van de Assessor voor de opleveringsfase.

Na goedkeuring mag DGBC de casestudy vrij gebruiken op haar websites en voor diverse publicaties. Wordt er geen casestudy aangeleverd, dan krijgt het gebouw de BREEAM-NL-kwalificatie ‘excellent’.

RICHTLIJNEN VOOR EEN CASESTUDY

Het ‘outstanding’ project heeft een voorbeeldfunctie, zodat anderen ervan kunnen leren. Als richtlijn, waarbij de feitelijke invulling aan het projectteam wordt gelaten, kan gedacht worden aan het volgende:

 • Uitgebreide omschrijving van het project, inclusief bouwkavel en omgeving
 • Ontwerpuitgangspunten en innovaties
 • Duurzaamheidsaspecten (technieken, processen en maatregelen)
 • Bijzonderheden in het BREEAM-NL certificeringstraject - scores
 • Kosten en baten van de duurzaamheidsdoelstelling
 • Kengetallen (per m2 BVO)
 • Wat kunnen anderen van dit project leren?
 • Aanbevelingen voor verdere verduurzaming in de toekomst.