BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

1.4 Borging kwaliteit en consistentie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van woningen. Door implementatie van de BREEAM- systematiek is een goed beoordelingskader beschikbaar, waarmee je de duurzaamheidsprestatie van woningen op een

onafhankelijke en eenduidige wijze vast kunt stellen. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 sluit aan op de

door BRE Global ontwikkelde internationale Code for a Sustainable Built Environment (CSBE). CSBE vormt ook de basis voor de andere Europese BREEAM-keurmerken, zoals bijvoorbeeld BREEAM-NOR, BREEAM-DE, BREEAM-ES en BREEAM-SE.

De internationale Code for a Sustainable Built Environment (CSBE) is een kader voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen. De CSBE formuleert strategische uitgangspunten en duurzaamheidscriteria die een geïntegreerde aanpak definiëren voor het ontwerp, beheer, evaluatie en certificatie van de ecologische, sociale en economische gevolgen van de gebouwde omgeving. Op het hoogste niveau van deze code wordt er een visie gevormd voor een duurzame gebouwde

omgeving. CSBE wordt vervolgens geïnterpreteerd in een Core Technical Standard en een Core Process Standard, beiden ondersteund door de Core Science base.

De BREEAM Core Standard bestaat uit twee aparte, maar gerelateerde documenten. De technische eisen in de Core Technical Standard (CTS) en de proces eisen in de Core Process Standards (CPS). Deze documenten bevatten lijsten met eisen waaraan een nationale Scheme Operator (zoals de DGBC dat is voor Nederland) moet voldoen om de naam BREEAM te mogen voeren. DGBC voert de BREEAM-NL uit onder licentie van BRE Global Ltd, BRE is geaccrediteerd door UKAS. Zie de gebruikershandleiding voor details over de licentie.