BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

2.5 BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 en EU Taxonomie

Bij de ontwikkeling van deze richtlijn is zoveel mogelijk aangesloten bij de eisen uit de EU Taxonomie. Deze Europese verordening heeft de duurzaamheidscriteria vastgelegd voor wanneer financiële activiteiten als duurzaam worden beschouwd. Omdat de EU Taxonomie en BREEAM-NL andere doelen en uitgangspunten hebben is volledige aansluiting niet wenselijk. Op www.dgbc.nl vind je informatie over op welke manier nieuwbouw woningbouwprojecten aan de regels van de EU Taxonomie kunnen voldoen. Hierbij gaat het deels om het behalen van punten bij specifieke credits uit deze richtlijn, en deels om aanvullende eisen vanuit de EU Taxonomie. Deze aanvullende eisen zijn in de Assessmenttool bij de betreffende credit opgenomen. De aanvullende eisen maken géén deel uit van de BREEAM-NL score-bepaling, maar zijn uitsluitend bedoeld om alle eisen vanuit de EU Taxonomie te kunnen borgen en controleren voor de EU Taxonomie-verklaring.