BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

3.1 Drempelwaarden per kwalificatie

De behaalde eindscore wordt volgens de onderstaande tabel omgezet in een BREEAM-NL kwalificatie:

Tabel 2 Drempelwaarden eindscore voor de BREEAM-kwalificatie

 

BREEAM-NL-KWALIFICATIE

STERREN

SCORE

Pass

30%

Good

45%

Very good

★ ★

55%

Excellent

★ ★ ★

70%

Outstanding*

★ ★ ★ ★

85%

* Voor de kwalificatie ‘Outstanding’ zijn aanvullende eisen verplicht. Meer hierover lees je in paragraaf 3.4. De uiteindelijk behaalde score zie je op het certificaat.

Om een kwalificatie te behalen moet altijd aan de minimale vereisten worden voldaan, en aan de verplichte credits per kwalificatieniveau. Zie hiervoor paragraaf 3.2.

Door de BREEAM-NL kwalificaties kun je als opdrachtgever of belanghebbende de prestaties van een gebouw vergelijken met andere gebouwen van hetzelfde type, en met de duurzaamheidsprestaties van een gebouwenvoorraad.

In grote lijnen komt elke BREEAM-NL kwalificatie overeen met een gedeelte van de Nederlandse gebouwenvoorraad zoals in het overzicht hieronder:

  • Outstanding: topkwalificatie; betreft minder dan 1% van de gebouwenvoorraad (innovator)
  • Excellent: 10% van de gebouwenvoorraad (best practice)
  • Very Good: 25% van de gebouwenvoorraad (advanced good practice)
  • Good: 50% van de gebouwen (intermediate good practice)
  • Pass: 75% van de gebouwen (standard good practice)

Een project krijgt een ‘Unclassified BREEAM-NL kwalificatie’ als de gebouwprestaties niet voldoen aan BREEAM-NL. Dit kan zijn doordat er niet is voldaan aan de minimum- en/of verplichte eisen van de belangrijkste duurzaamheidscredits, of de algemene drempelscore die nodig is voor een zogenoemde ‘Pass-score’ is niet behaald.