BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

3. Score en kwalificatie

In dit hoofdstuk lees je hoe je een BREEAM-NL-kwalificatie voor een gebouw uitrekent. Een aantal factoren bepaalt de uiteindelijke BREEAM-NL-kwalificatie:

  • Minimale vereisten
  • Minimum standaarden (verplichte credits)
  • Drempelwaarden per kwalificatie
  • Weging
  • Innovatiecredits (Exemplary Performance)