BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

2.3 Uitbreidingsprojecten, transformatieprojecten en ingrijpende renovatieprojecten

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen2023 kan worden gebruikt voor de beoordeling van uitbreidingen van bestaande (woon)gebouwen, transformatieprojecten en ingrijpende renovatieprojecten. In alle gevallen gelden altijd de reguliere criteria-eisen. Er zijn géén andere grenswaarden gesteld voor deze projecttypen: de uiteindelijke kwaliteit moet gelijk zijn aan ‘reguliere nieuwbouw’. Is dit noodzakelijk, dan staat bij de relevante credits hoe je met deze projecttype moet omgaan. 

UITBREIDINGEN

De woningen waarmee een bestaand (woon)gebouw wordt uitgebreid kunnen zelfstandig worden gecertificeerd. Eventuele voorzieningen die worden gebruikt uit het bestaande (woon)gebouw, die onderdeel zijn van de scope van het project, moeten in de beoordeling worden meegenomen.

Bijvoorbeeld: een galerijflat wordt opgetopt. Alleen de nieuwe woningen worden BREEAM-NL gecertificeerd. De (bestaande) liften en verlichting in de algemene ruimten waarvan de nieuwe woningen medegebruik maken, maken deel uit van de beoordeling.

TRANSFORMATIEPROJECTEN

Transformatieprojecten zijn projecten waarbij een bestaand gebouw ingrijpend wordt veranderd tot woongebouw.Het oorspronkelijke geval heeft in de meeste gevallen een andere functie dan wonen. Vaak worden deze gebouwen tot op de constructie gestript. Zo kan het gevelbeeld worden aangepast.

INGRIJPENDE RENOVATIEPROJECTEN

Alleen ingrijpende renovatieprojecten kunnen met deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Een renovatie is ingrijpend zodra meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert, dit op een integrale wijze gebeurt, er een vergunning voor het bouwen verplicht is én de installaties (zonodig) zijn aangepast.