BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Management Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie moedigt duurzame managementpraktijken aan in de ontwerp- en bouwfase van de ontwikkeling. Daarbij is aanvullend aandacht voor de inbedrijfstellings-, overdrachts- en nazorgactiviteiten, om tot een goed gebruik van de woning te komen. De invloed en rol van  omwonenden, belanghebbenden en toekomstige gebruikers staat hierin centraal.

CONTEXT

Het bij oplevering behaalde niveau van duurzaamheid begint vroeg in het proces. Het is van belang dat de duurzaamheidsambities vroeg bekend zijn en volledig door het projectteam en belanghebbenden worden geadapteerd. De categorie Management richt zich op het borgen van de duurzaamheidsprestaties. Hierbij wordt gelet op het ontwerp-, bouw- en opleverproces. Niet alleen duurzaamheid speelt hierbij een rol, maar ook sociale aspecten zoals de invloed van de ontwikkeling op de lokale gemeenschap.

Door een heldere focus op de duurzaamheidsambitie, aantoonbaar goede keuzes te maken, iedereen te betrekken en te leveren wat is beloofd, wordt uiteindelijk een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam project gerealiseerd (dat ook zo gebruikt kan worden). 

Waarde van de credits

 

MAN 01 Projectontwerp 5 punten
Waarde
  • Consultatie met belanghebbende draagt bij aan draagvlak en aansluiting bij hun behoefte.
  • Het inschakelen van een BREEAM-NL Expert waarborgt dat gestelde ambities haalbaar worden.
MAN 02 Levenscyclus-kostenanalyse 4 punten
 
  •   Het erkennen en aanmoedigen van het gebruik van levenscycluskostenanalyses en levensduurplanning en het delen van gegevens om het bewustzijn en begrip te vergroten.
MAN 03 Verantwoorde bouwplaats 5 punten
 
  • De (hoofd)aannemer hanteert gedegen milieumanagementpraktijken op de bouwplaats en juiste aandacht voor de directe omgeving.
  • Bouwplaats gerelateerde energie-, water- en transportimpact op het milieu wordt gemonitord en gerapporteerd.
MAN 04 Commissioning en handleiding 3 punten
 
  • Waarborgen dat de installatie werkt zoals ontworpen door een proces van controle op ontwerp, specificaties en inwerkingstellen.
  • Zekerstellen dat gebruikers de installatie eenvoudig en met het oog op duurzaamheid en comfort kunnen bedienen.
MAN 05 Nazorg 2 punten + 1 EP
 
  • Met zorg en aandacht na oplevering waarborgen dat optimale gebruikscondities mogelijk zijn.
MAN 06 Sociale risico's en kansen 2 punten + 1 EP
 
  • Zekerstellen dat er een begrip is van de sociale impact van de woning op de omgeving.
  • Benadrukt hoe de woning de sociale kansen kan maximaliseren en sociale risico’s (kunnen ook klimaatrisico’s zijn) kan minimaliseren.