BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Gezondheid Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie stimuleert het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van bewoners. De credits binnen deze categorie stimuleren het ontwerp en toepassing van woningen die gezond, veilig en comfortabel zijn voor alle bewoners, inclusief de directe omgeving.

CONTEXT

“Goede gezondheid en welzijn” is doel 3 van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Gemiddeld brengen mensen meer dan 90 procent van hun leven door in en rondom gebouwen, en de overige tijd wordt veelal gebruikt om tussen de gebouwen te reizen. De gebouwde omgeving heeft daardoor een groot aandeel in het welzijn en gezondheid van de gebruikers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziektes of andere lichamelijke gebreken” en dat “het kunnen genieten van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard een van de grondrechten is van ieder mens zonder onderscheid in ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand”. 

Er is bewijs dat aantoont dat het binnenklimaat van gebouwen, waaronder visueel comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestisch comfort een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Gevolgen voor de gezondheid die in verband worden gebracht met de tijd die wordt doorgebracht in gebouwen zijn onder meer longklachten, allergieën, hart- en vaatziekten en een reeks psychologische klachten. Personen met een hoger risico, waaronder jonge kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken, kunnen een reeks andere gezondheidseffecten ondervinden die uit hun omgeving voortvloeien. Veel gezondheidseffecten kunnen een grote impact hebben en soms levensbedreigend zijn.


HEA 01

Visueel comfort

4 punten + 1 EP

Waarde:

-    Stimuleert verbinding met de natuur om de gemoedsgesteldheid van de gebouwgebruikers te

verbeteren. Helpt bij het reguleren van de biologische klok aan de hand van het circadiaanse ritme.

HEA 02

Ventilatie

5 punten

Waarde:

  • Ondersteunt de fysieke gezondheid van bewoners, door het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van luchtverontreiniging in de woning te verminderen.
  • Stimuleert woningen met een goede binnenluchtkwaliteit door rekening te houden met goede

luchtverversing.

HEA 03

Gezonde binnenlucht

4 punten + 1 EP

Waarde:

  • Vermindert het risico op gezondheidsproblemen door luchtverontreiniging door blootstelling aan schadelijke vluchtige stoffen en legionella te voorkomen.
  • Beheersen van schadelijke emissies van bouwproducten door producten en afwerkingen te

specificeren die zijn getest volgens geschikte normen.

HEA 04

Thermisch comfort

2 punten

Waarde:

  • Stimuleert dat in het gebouwontwerp een comfortabele thermische omgeving wordt meegenomen, waarbij rekening wordt gehouden met huidige en toekomstige klimaatscenario’s.
  • Borgen dat bewoners de mate van comfort kunnen instellen als de temperatuur in de woning

onaangenaam wordt.

HEA 05

Akoestiek

3 punten

Waarde:

-    Minimaliseert ongemak die bewoners kunnen ervaren door geluidhinder tussen ruimtes, tussen woningen en van installaties.

HEA 06

Toegankelijkheid

2 punten

Waarde:

-    Stimuleert gebouwontwerp met een veilige en inclusieve toegang tot en gebruik van de woning voor alle bewoners en bezoekers.

HEA 08

Buitenruimtes

3 punten

Waarde:

  • Vergroot het welzijn van bewoners door toegang te geven tot zowel persoonlijke als gedeelde buitenruimte.
  • Stimuleert activiteiten die lichamelijke, mentale en sociale voordelen hebben voor de bewoners.

HEA 10

Biofilisch ontwerp

2 punten

Waarde:

-    Stimuleert het welzijn van bewoners door gebouwontwerp met zichtbare en tastbare natuurlijke elementen.

HEA 11

Veiligheid

2 punten

Waarde:

-    Bij het ontwerpen van het gebouw en directe omgeving wordt rekening gehouden met beveiligings- behoeften om de veiligheid en het welzijn van de bewoners te garanderen

HEA 12

Smart home

2 punten

Waarde:

  • Geeft bewoners meer controle over hun huis, zodat het aan hun behoeften kan worden aangepast.
  • Verbetert het welzijn door het gebruik van slimme apparaten, waaronder het monitoren en bedienen van temperatuur en licht.