BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

1.1 Wat zijn BREEAM en BREEAM-NL?

BREEAM - Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method - is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor het meten en certificeren van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Het zet de standaard voor best practice in duurzaam ontwerp en is de-facto de maatlat geworden om de duurzaamheidsprestatie van een vastgoedobject te beschrijven.

De doelen en doelstellingen van BREEAM zijn:

       DOELEN VAN BREEAM

  •       Het realiseren van duurzame gebouwen met minimale impact op het milieu.
  •       Het mogelijk maken gebouwen te onderscheiden naar duurzaamheid.
  •       Het voorzien in een geloofwaardig keurmerk voor duurzame gebouwen.
  •       Het stimuleren van de vraag en aanbod van duurzame gebouwen.

      DOELSTELLINGEN VAN BREEAM

  •      Voorzien in markterkenning van gebouwen met lage milieu-impact.
  •      Ervoor zorgen dat duurzame best practices in gebouwen worden geïncorporeerd.
  •      Het zetten van standaarden en het stellen van criteria die uitstijgen boven de wettelijke vereisten.
  •      De markt uitdagen innovatieve oplossingen aan te dragen, die de duurzaamheidsprestaties van gebouwen               optimaliseren.
  •      Het vergroten van het bewustzijn van gebouweigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en beheerders ten aanzien         van de voordelen van gebouwen met een beperkte milieu-impact.