BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

2.4 Opgenomen levenscycli, ontwerp- en oplevercertificaat

Voor de volgende fasen in het ontwikkel- en bouwproces kun je een BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen beoordeling (laten) uitvoeren:

  • Ontwerpfase - leidt tot een voorlopig BREEAM-NL Ontwerpcertificaat
  • Opleverfase - leidt tot een definitief BREEAM-NL Oplevercertificaat

ONTWERPFASE

De eisen in de ontwerpfase vertegenwoordigen de duurzaamheidsambities voor de woningen, niet de feitelijke prestaties. De BREEAM-NL beoordeling in deze fase betreft dus niet de definitieve, opgeleverde en in gebruikgenomen woningen.

Wil je een formele BREEAM-NL-beoordeling in de ontwerpfase doen? Dan moet het ontwerpproces zo ver gevorderd zijn, dat voldoende bewijsmateriaal aanwezig is. Is er nog onvoldoende toetsbaar bewijsmateriaal voorhanden? Dan zijn er te  veel onzekerheden, waardoor het risico van te grote verschillen tussen ontwerp en oplevering toeneemt. Bovendien ‘dwing’ je uitvoerende partijen dan te vroeg in het proces keuzes te maken. Dit kan zowel de flexibiliteit van de uitvoering als het ontwerpproces schaden. DGBC benadrukt wel dat het verstandig is om BREEAM-NL vroegtijdig in het proces mee te nemen, om later een goede beoordeling mogelijk te maken. Bij voorkeur al in de initiatieffase, het schetsontwerp, of de VO-fase (voorlopig ontwerp).

Het is voor de opdrachtgever van groot belang dat het bewijsmateriaal voor het ontwerpcertificaat ook goed en duidelijk is voor de uitvoerende partijen. Zo minimaliseer je het risico van falen in de uitvoering. Hoe groter de onzekerheden in de ontwerpfase, hoe groter de kans op verschillen in de uitkomsten tussen het tijdelijk en definitief certificaat.

Het tijdelijke certificaat vervalt zodra het gebouw na oplevering beoordeeld is en een definitief certificaat heeft ontvangen. Het tijdelijke certificaat kan de eigenaar/ontwikkelaar gebruiken voor bijvoorbeeld de communicatie met beleggers, huurders, vergunningverleners, gebruikers en financiële instellingen. Vermeld in de communicatie nadrukkelijk dat het gaat om een ontwerpcertificaat, zodat niet de suggestie wordt gewekt dat het een oplevercertificaat betreft. 

Er is geen geldigheidsduur voor het tijdelijke certificaat. Wel moet het ontwerp- en bouwteam zich realiseren dat beoordelings- criteria in de loop van de tijd strenger worden. Naarmate er meer tijd zit tussen de ontwerp- en opleverfase, is het bovendien minder zeker dat een project na oplevering dezelfde score behaalt als in de ontwerpfase.

OPLEVERFASE

De definitieve beoordeling richt zich op de duurzaamheidsprestaties van de woningen na oplevering. Om precies te zijn op het moment van ingebruikname, nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Een Expert documenteert duurzaamheids- aspecten die alleen tijdens de bouw kunnen plaatsvinden, waarna de Assessor de eindcontrole uitvoert. Dit betreft voornamelijk credits binnen de categorie Management.

De beoordeling van de overige credits gebeurt na afronding van de bouwwerkzaamheden, maar vóór ingebruikname van de woningen. De Assessor kán deze credits tijdens de bouwfase op de bouwplaats controleren. Een oplevercertificaat kun je maximaal 12 maanden na ingebruikname van een project nog behalen. Daarna spreekt BREEAM-NL over een bestaand gebouw. Met ingebruikname bedoelt BREEAM-NL de feitelijke bezetting van de woningen. De beoordeling voor het definitieve certificaat bevat de toestand van de woningen bij ingebruikname. 

De beoordeling in de opleveringsfase kun je op twee manieren uitvoeren:

  1. Een opleveringsbeoordeling op basis van een ontwerpbeoordeling
  2. Een zelfstandige opleveringsbeoordeling

Ad. 1. In een opleveringsbeoordeling van een gebouw waarvoor in de ontwerpfase een voorlopig BREEAM- NL-certificaat afgegeven is, wordt gekeken of het gebouw ook daadwerkelijk conform het ontwerp is gerealiseerd. Afwijkingen van hetontwerp moeten worden onderbouwd. De uiteindelijke beoordeling geldt voor het opgeleverde gebouw .

Ad. 2. Als er geen eerdere ontwerpbeoordeling is geweest, moet een volledige opleveringsbeoordeling worden uitgevoerd. Is er geen ontwerpfasebeoordeling? Maar wordt bij een credit vermeld dat afwijkingen ten opzichte van de ontwerpfase benoemd moeten worden? Dan moet worden aangetoond dat aan alle eisen is voldaan.

Een opleveringsbeoordeling vindt plaats op grond van de vigerende BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn op het moment van projectregistratie. De opleveringsbeoordeling levert het definitieve BREEAM-NL-certificaat op dat de ontwikkelaar en/of eigenaar het recht geeft het BREEAM-NL-keurmerk te voeren voor het betreffende gebouw. Bij uitreiking van een ontwerpcertificaat moet in de communicatie nadrukkelijk worden vermeld dat het om een ontwerpcertificaat gaat. 

LEVENSCYCLI VAN GEBOUWEN NIET OPGENOMEN

Het BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen schema is niet ontwikkelt en niet geschikt voor het beoordelen van de duurzame impact van gebouwen binnen de volgende fasen van de levenscyclus:

  • De nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. Daarbij maak je gebruik van BREEAM-NL Nieuwbouw.
  • De (her)ontwikkeling van gebieden. Daarbij maak je gebruik van BREEAM-NL Gebied.
  • Bestaande gebouwen in gebruik en beheer. Daarbij maak je gebruik van BREEAM-NL In-Use.
  • Bestaande woningen in gebruik en beheer. Daarbij maak je gebruik van BREEAM-NL In-Use Woningen.

Kijk op www.breeam.nl voor de actuele richtlijnen en de uitleg wanneer welke richtlijn van toepassing is.