BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

3.3 Weging

De uiteindelijke totaalscore bepaal je door de behaalde scores per duurzaamheidscategorie op te tellen. Deze scores worden vermenigvuldigd met een wegingspercentage voor elke categorie. 

De weegfactoren zijn gebaseerd op een consensus uit het onderzoek binnen verschillende stakeholders en organisaties, zoals overheid, leveranciers, fabrikanten en kennisinstellingen. Dit peer reviewed onderzoek is door BRE uitgevoerd om het relatieve belang (gewicht) van elke duurzaamheidscategorie vast te stellen. In Nederland is vooralsnog geen eigen onderzoek of stakeholderanalyse uitgevoerd. We gaan in Nederland dus uit van een consensus op basis van kwalitatief onderzoek en niet van een wetenschappelijke weging. De wegingspercentages zouden in de loop van de tijd kunnen wijzigen, als maatschappelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dit zal dan altijd leiden tot een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn.

Tabel 8 Wegingspercentage per categorie

CATEGORIE

NIEUWBOUW EN RENOVATIE WONINGEN

Management

11.00%

Gezondheid

19.00%

Energie

19.00%

Transport

6.00%

Water

7.00%

Materialen

12.00%

Afval

7.00%

Landgebruik en ecologie

10.00%

Vervuiling

9.00%

Total

100.00%

Innovatie

Maximaal 10.00%