BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

1.5 BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 is een op prestaties gebaseerde beoordelingsmethode en certificeringsschema voor nieuwe woningen en woongebouwen. Het primaire doel van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 is om de gedurende de hele levenscyclus de milieueffecten van nieuwe woningen op een robuuste en kosteneffectieve manier te verminderen en de leefbaarheid te vergroten. Dit kan worden bereikt door het schema te integreren en gebruiken in belangrijke fasen van het ontwerp- en bouwproces. De beoordeling van een gebouw (plus perceel) vindt per onderwerp plaats, op basis van een zogenoemde creditlijst.

De Nederlandse creditlijst is toegespitst op Nederlandse wet- en regelgeving, praktijkrichtlijnen en bouwpraktijk. Daarbij wordt consistentie met de internationale BREEAM-versie bewaakt door BRE Global. Hierdoor kan de klant, via de BREEAM-NL Assessor en het certificeringsproces, de prestaties van zijn nieuwe gebouw op een onafhankelijke en robuuste manier meten, evalueren en reflecteren op basis van actuele praktijkrichtlijnen (best practices). 

De gebouwprestatie kun je kwantificeren met een aantal individuele maatregelen en bijbehorende criteria, verdeeld over negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze vind je uiteindelijk uitgedrukt als een enkele gecertificeerde BREEAM-NL kwa- lificatie terug op het certificaat. De toe te kennen punten kunnen per type woning of door aanwezige gebouweigenschappen verschillen. De aanvrager geeft in zijn dossier aan welk type woning en welke gebouweigenschappen van toepassing zijn. De actuele versie van deze beoordelingsrichtlijn is te raadplegen en te downloaden op www.breeam.nl.