BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Afval Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie moedigt duurzame managementpraktijken aan in de ontwerp- en bouwfase van de ontwikkeling. Daarbij is aanvullend voor de inbedrijfstellings-, overdrachts- en nazorgactiviteiten om tot een goed gebruik van de woning te komen. De invloed en rol van omwonenden, belanghebbenden en toekomstige gebruikers staat hierin centraal.

CONTEXT

Voor de ontwikkeling van woningen is een significant aandeel materialen nodig. Waarvan er bij sloop nog te veel materialen vrijkomen die het einde van de levenscyclus bereiken. Veel belangrijke materialen zijn niet hernieuwbaar en worden schaarser, kostbaarder en risicovoller om te winnen. Daarnaast leidt de winning en productie van voornamelijk ruwe materialen tot sociale en ecologische degradatie. Doel 12 van de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties omvat ‘verantwoorde consumptie en productie’. Het doel is om duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bereiken. Tegen 2030 moeten de afval- stromen aanzienlijk worden beperkt via preventie, vermindering, recycling en hergebruik. Het is essentieel dat de vastgoedsector er alles aan doet om deze uitdagingen onder de aandacht te brengen door :

  1. Bestaande gebouwen zo lang mogelijk te gebruiken.
  2. De waarde van materialen te behouden of te verhogen.
  3. Het hergebruik of de recycling van grondstoffen in bestaande gebouwen te faciliteren.
  4. Gebruikers in staat te stellen het hergebruik of recycling van afval te maximaliseren.
  5. Het algehele materialengebruik te minimaliseren.
  6. Te kiezen voor hergebruikte of gerecyclede materialen in plaats van primaire materialen.
  7. Grondstoffen te gebruiken die minder schade toebrengen aan de maatschappij en het milieu.

Waarde van de credits

WST 01

Afvalmanagement op de bouwplaats

3 punten + 1 EP

Waarde:

-    Efficiënt grondstoffengebruik door het ontwikkelen van een afvalmanagementplan voorafgaand aan de sloop, waardoor terugwinning van materiaal tijdens de sloop wordt gemaximaliseerd en niet-gevaarlijk afval van de stortplaats wordt afgeleid

WST 03

Opslagruimte voor recyclebaar afval

2 punten

Waarde:

-    Stimuleert voorzieningen voor de scheiding en opslag van afval voor bewoners, om het hergebruiken, herbestemmen of recyclen van afval te stimuleren.

WST 04

Inrichting en afwerking

2 punten

Waarde:

-    Minimaliseert materiaalverspilling door de inrichting en afwerking van de woningen af te stemmen met toekomstige bewoners.

WST 05

Klimaatadaptatie

2 punten + 1 EP

Waarde:

-    Stimuleert maatregelen om de impact van extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering gedurende de levensduur van de woning te minimaliseren.

WST 06

Adaptief vermogen

4 punten

Waarde:

-    Stimuleert het ontwerp en maatregelen om toekomstige veranderingen in het gebruik van de woning gedurende de levensduur mogelijk te maken.