BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

1.2 Betrouwbaarheid van BREEAM

TECHNISCHE BETROUWBAARHEID

BREEAM-NL is gebaseerd op de in Engeland ontwikkelde BREEAM-standaard is ontwikkeld en wordt beheerd om aan de volgende onderliggende principes te voldoen:

  • BREEAM is gebaseerd op objectieve criteria die goede duurzame prestaties waarderen.
  • Er is consensus over het belang van de te beoordelen onderwerpen en hun significante bijdrage aan duurzaamheid.
  • Onderwerpen moeten te beoordelen zijn in de relevante stadia gedurende de levensduur van het gebouw.
  • Prestaties zijn waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en bestaande normen.
  • Duurzaamheidsprestaties moeten de wettelijke eisen overstijgen en innovatie bevorderen.
  • Verbeteringen die door BREEAM-NL worden gestimuleerd, moeten haalbaar en kosteneffectief zijn.

Daar waar specifieke doelen niet beschreven kunnen worden op basis van wetenschappelijke gegevens, worden logische en praktische maatregelen aanbevolen die de duurzaamheidsprestaties van het gebouw en de gebruikers vergroten.

COMMERCIËLE BETROUWBAARHEID

Beoordelingen worden uitsluitend uitgevoerd door organisaties en personen die daarvoor door DGBC zijn opgeleid onder licentie van BRE Global. Dit zorgt voor:

  • Marktwerking
  • Betrokkenheid vanuit de hele sector
  • Assessoren die werken volgens dezelfde kwaliteitstandaard.

Certificatie wordt uitgevoerd door DGBC onder licentie van BRE Global.