Bij ieder BREEAM-NL keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn. In deze richtlijnen staan per duurzaamheidscategorie de eisen beschreven die aan een duurzaam gebouw of gebied worden gesteld. Deze credits zijn online doorzoekbaar. In de beoordelingsrichtlijn vind je ook welk bewijsmateriaal per credit moet worden aangeleverd. Hoe meer credits worden behaald, hoe hoger de BREEAM-NL score voor een project.

De BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen worden periodiek aangepast en aangescherpt. Dat gebeurt in samenwerking met de adviesgroepen van BREEAM-NL.

Meer weten over het BREEAM-NL keurmerk en hoe het keurmerk bijdraagt aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving?

Naar BREEAM-NL website

Overige BREEAM-NL richtlijnen

Deze BREEAM-NL richtlijnen zijn alleen als pdf beschikbaar.

  • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023
  • Musea - versie 1.0.2 - voor In-Use
  • Datacenters - versie 1.0 - voor Nieuwbouw
  • Sloop en demontage - versie 1.0