BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Landgebruik en ecologie Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie stimuleert duurzaam land- en bodemgebruik, habitatbescherming en creatie en verbetering van de biodiversiteit op lange termijn. Daarbij draait het om de ontwikkeling van de woning, het perceel en de omgeving. Credits in deze categorie gaan over het hergebruik van gebruikte gronden of locaties met een lage ecologischewaarde, bescherming en verbetering van ecologie en biodiversiteitsbeheer op lange termijn. Daarbij wordt gekeken naar professionele ecologische onderbouwing en betrokkenheid van de uiteindelijke bewoners.

CONTEXT

Een van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties is gerelateerd aan het ‘leven op land’ (Doel 15). Deze heeft als een van de doelen om ‘ecosystemen en biodiversiteitswaarden in de nationale en lokale ruimtelijke ordening en ontwikkelingsprocessen te integreren’. Het landschap en de ecologische voorzieningen die integraal onderdeel zijn van de woning, het perceel en de grenzen van de woning kunnen een flinke impact hebben op de wijdere omgeving. Implementeer en beheers je landschap en ecologische voorzieningen op de juiste wijze, dan kan dit een positieve impact hebben op de ecologische waarden van de ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om de huidige waarden en conditiekenmerken van de locatie te begrijpen, en de bestaande ecologische waarden van de ontwikkeling en de omgeving te maximaliseren.

Waarde van de credits

LE 01

Locatiekeuze en gezonde bodem

4 punten

Waarde:

  • Stimuleren van het gebruik van eerder ontwikkelde grond en zo voorkomen dat waardevol groen land wordt aangetast.
  • Stimuleert gezond bodemgebruik door bodemverbetering, zo min mogelijk aantasting en sanering.

LE 02

Ecologische waarde en beschermen van ecologische waarden

2 punten

Waarde:

  • Stimuleert een goede toepassing en uitvoering van de wet natuurbescherming (vanaf 2024 Omgevingswet).
  • Identificeert de huidige ecologische waarden en beschermt deze tijdens de werkzaamheden.

LE 04

Natuurinclusieve locatie

2 punten

Waarde:

  • Stimuleert integrale benadering van woning, perceel en omgeving om ecologische waarde te versterken en biodiversiteit te vergroten.
  • Stimuleert het gebruik van autochtone inheemse beplanting voor ondersteuning van de habitatten.

LE 05

Langdurig gebruik ecologische waarde

3 punten

Waarde:

  • Vergroot het bewustzijn van de ecologische waarden van de ontwikkeling bij de bewoners door actief beheer.
  • Stimuleert goed beheer voor langdurig gebruik van de ecologische waarde.