BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Materialen Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie stimuleert het nemen van stappen om de milieu-impact van bouwmaterialen te verminderen, en het verantwoord en circulair gebruiken van materialen in het gebouw. Door te focussen op het ontwerp, materiaalkeuze en bouwtechniek kunnen hierin grote stappen worden gezet.

CONTEXT

Het materiaalgebruik in de bouw heeft een enorme impact op het milieu. Bovendien vormt dit een bron van afval aan het eind van de nuttige levensfase. Veel belangrijke materialen zijn niet hernieuwbaar en worden schaarser, kostbaarder en risicovoller om te winnen. Daarnaast leidt voornamelijk de extractie en productie van ruwe materialen tot sociale en ecologische degradatie. Daarom is het essentieel dat de vastgoedsector er alles aan doet om deze uitdagingen onder de aandacht te brengen. Dit kan door te kiezen voor hergebruikte of gerecyclede materialen in plaats van primaire materialen en door grondstoffen te gebruiken die minder schade toebrengen aan de maatschappij en het milieu, de waarde van materialen te behouden of te verhogen en het hergebruik in de toekomst te faciliteren.

Waarde van de credits

MAT 01

Milieubelasting bouwmaterialen

6 punten + 1 EP

Waarde:

-    Het verminderen van de milieu-impact van het gebouw door de beoordeling van de bouwmaterialen.

MAT 02

Embodied en whole life carbon

5 punten + 2 EP

Waarde:

  • Het verminderen van de CO2-emissies die komen kijken bij het winnen van grondstoffen en het produceren van bouwmaterialen
  • Het verminderen van de CO2-emissies over de hele levensduur inclusief gebruiksfase.

MAT 05

Robuust ontwerpen

1 punt

Waarde:

-    Het nemen van maatregelen om de impact van schade en slijtage te verminderen.

MAT 07

Losmaakbaarheid en gebouwpaspoort

2 punten + 1 EP

Waarde:

  • Waarborgen dat informatie over de gebruikte materialen en bouwmethodiek goed geborgd is zodat circulair (her)gebruik in de toekomst mogelijk is.
  • Stimuleren dat de woningen in hoge mate losmaakbaar zijn om hergebruik te stimuleren.