BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

HEA 03 Gezonde binnenlucht

Het bevorderen van een gezond leef- en verblijfsklimaat door een minimale luchtverontreiniging door bouwproducten, afwerkingsmaterialen en watersystemen.

Beschikbare punten 4
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja