BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

TRA 04 Verkeersveiligheid in de woonomgeving

Het stimuleren van een woonomgeving waar bewoners veilig gebruik kunnen maken van de omgeving van de woning, zonder de hinder van verkeer.  

Beschikbare punten 3
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee