BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

HEA 02 Ventilatie

Het bevorderen van een gezond leef- en verblijfsklimaat door een adequate luchtverversing, spuiventilatie en monitoring.

Beschikbare punten 5
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Ja
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee