BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

LE 01 Locatiekeuze en gezonde bodem

Het stimuleren van ontwikkelingen op hergebruikt land, om onbebouwd land zo veel mogelijk onaangetast te laten en te ontwikkelen op een gezonde bodem.

Beschikbare punten 4
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee