BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

LE 05 Langdurig gebruik ecologische waarde

Het stimuleren van goed onderhoud, gebruik en monitoring van de ecologische waarden in de gebruiksfase.

Beschikbare punten 3
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee