BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

WST 05 Klimaatadaptatie

Het stimuleren van maatregelen die de effecten van extreme weersomstandigheden door klimaatverandering verminderen en het gebouw gedurende de gehele levensduur robuuster en adaptiever maken.

Beschikbare punten 2
Minimale vereiste Ja
Verplicht vanaf Ja
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja