BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

POL 01 Impact van koudemiddelen

Het stimuleren van het gebruik van koudemiddelen in verwarmings- en koelinstallaties en -systemen, met een lage bijdrage aan het broeikaseffect en aan klimaatverandering. 

Beschikbare punten 3
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee