BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

MAT 02 Embodied en Whole Life Carbon

Het stimuleren dat bij de ontwikkeling van de woning(en) keuzes worden gemaakt welke resulteren in een zo laag mogelijke CO2-uitstoot over de hele levensduur van de woning, rekening houdend met de CO2-uitstoot van de materialen, de bouwfase, het (gebouwgebonden) operationele energiegebruik, onderhoud en sloop.

Beschikbare punten 5
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja