BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

POL 04 Beperken lichtvervuiling

Zekerstellen dat buitenverlichting zo wordt ingeregeld dat de beoogde gebieden worden verlicht en naar boven gericht licht wordt geminimaliseerd, waardoor onnodige lichtvervuiling en hinder voor bewoners, omwonenden en flora en fauna wordt beperkt.  

Beschikbare punten 1
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee