BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

HEA 05 Akoestiek

Zekerstellen dat de woning een goed akoestisch binnenmilieu biedt, zodat bewoners een hoge mate van geluidcomfort hebben.  

Beschikbare punten 3
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Nee
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee