BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

WST 01 Afvalmanagement op de bouwplaats

Efficiënt grondstoffengebruik bevorderen door effectief afvalbeheer en hergebruik op de bouwplaats te stimuleren.

Beschikbare punten 3
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Ja
Filtercredit Nee
Exemplary performance Ja