BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

ENE 10 Afstemmen vraag en aanbod van elektriciteit (DSM)

Het verminderen van de CO2-uitstoot van het elektriciteitsnet, door de vraag van elektriciteit beter af te stemmen op het aanbod van hernieuwbare elektriciteit. 

Beschikbare punten 4
Minimale vereiste Nee
Verplicht vanaf Ja
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee