BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert het bewustzijn om de ecologische waarde van de asset of perceel te versterken. Tevens maakt het inzichtelijk wat de impact van de asset in de gebruiksfase op de ecologische waarde is.. Met behulp van deze categorie kun je een lange termijnstrategie uitwerken waarin je verbetering van de ecologische waarde van de asset opneemt.

Context

Het behouden en creëren van de biodiversiteit en de natuurlijke leefomgeving is belangrijk voor het leven op aarde. De habitat ondersteunt zowel de diversiteit van levende organismen op de planeet als de onderlinge afhankelijkheid tussen organismen. Eén van de ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties is gerelateerd aan het ‘leven op aarde’, met als één van de doelen om ‘ecosystemen en biodiversiteitswaarden in de nationale en lokale ruimtelijke ordening en ontwikkelingsprocessen te integreren’.

Het beheren van het landschap kan een significante impact op de wijdere omgeving hebben en kan in potentie een positieve impact op de ecologische waarde hebben. Daarom is het belangrijk om de bestaande waarden en kenmerken van het perceel beter te begrijpen, om waar mogelijk de toepassing van ecologische voorzieningen te promoten en de biodiversiteit op het perceel te beheren.

Waarde van de credits

Credit Waarde
LUE 03 - Ecologie onderzoek
  • Identificeert de huidige ecologische waarde binnen de voetafdruk van de asset en de omgeving. Zo kan men mogelijke negatieve effecten op de ecologie beheersen en afzwakken, en verbeteringen van de ecologie en biodiversiteit waar mogelijk doorvoeren.
LUE 04 - Beleidsplan biodiversiteit
  • Borgt dat de verwachte voordelen en uitkomsten op een duurzame en efficiënte wijze behaald worden gedurende de gebruiksfase van de asset.
  • Ondersteunt gebouweigenaren, -beheeders en -gebruikers bij het beheren en verbeteren van de ecologie en biodiversiteit binnen de voetafdruk van de asset.
  • Ondersteunt lokale, nationale en internationale initiatieven om het verlies van habitats en biodiversiteit tegen te gaan.