BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert een verantwoord en circulair gebruik van fysieke materialen in het gebouw. Zo worden de waarde en duurzaamheidsprestaties tijdens het gebruik en aan het einde van de levenscyclus verhoogd. Dit wordt behaald door een beter begrip van de conditie en waarde van het gebouw. Deze kennis draagt bij aan het behouden en versterken van de waarde van het gebouw en een optimaal (her)gebruik van de bouwmaterialen. Tot slot wordt een circulair gebruik van reststromen gedurende de gebruiksfase van het gebouw gestimuleerd.

Context

De gebruiksfase heeft een significant aandeel in de hoeveelheid materialen die wordt gebruikt gedurende de levenscyclus van de asset. Bovendien komen er veel materialen vrij die het einde van de levenscyclus bereiken. Veel belangrijke materialen zijn niet hernieuwbaar en worden schaarser, kostbaarder en risicovoller om te winnen. Daarnaast leidt de winning en productie van voornamelijk ruwe materialen tot sociale en ecologische degradatie. Eén van de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties omvat ‘verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12). Het doel is om duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bereiken en om tegen 2030 de afvalstromen aanzienlijk te beperken via preventie, vermindering, recycling en hergebruik. Het is essentieel dat de vastgoedsector er alles aan doet om deze uitdagingen onder de aandacht te brengen door:

 1. Bestaande gebouwen zo lang mogelijk te gebruiken.
 2. De waarde van materialen te behouden of te verhogen.
 3. Het hergebruik of de recycling van grondstoffen in bestaande gebouwen te faciliteren.
 4. Gebruikers in staat te stellen het hergebruik of recycling van afval te maximaliseren.
 5. Het algehele materialengebruik te minimaliseren.
 6. Te kiezen voor hergebruikte of gerecyclede materialen in plaats van primaire materialen.
 7. Grondstoffen te gebruiken die minder schade toebrengen aan de maatschappij en het milieu.

Waarde van de credits

Credit Waarde
RSC 05 - Duurzaam inkopen
 • Promoot meer economisch, sociaal en ecologisch verantwoorde toepassingen bij producten, de productie van componenten en de inkoop sector.
 • Promoot de toepassing van economisch, sociaal en ecologisch verantwoorde praktijkvoorbeelden bij de inkoop van materialen, apparatuur en consumptiegoederen in de gehele inkoopketen.
 • Stimuleert de toepassing van principes uit de circulaire economie in de gehele inkoopketen.
 • Stimuleert het gebruik van milieumanagementsystemen door de inkooporganisatie.
 • Stimuleert het gebruik en de verbetering van betrouwbare en vergelijkbare richtlijnen, zodat verantwoord inkopen van producten kan worden geëvalueerd.
RSC 06 - Optimalisatie van gebruik, hergebruik en recycling van materialen
 • Ondersteunt het behalen van de bedrijfsdoelen en wettelijke doelen voor recycling.
 • Reduceert de ecologische impact en verwerkingskosten van afval.
 • Verhoogt de kwantiteit en kwaliteit van data rondom afvalverwerking. Zo wordt informatie over afvalreductie, hergebruik en recycling verkregen en kunnen de behaalde prestaties worden vergeleken met de geformuleerde doelen.
 • Verbetert de samenwerking tussen gebouwgebruikers en verhoogt het bewustzijn van de impact van afval en over de verbetermogelijkheden.
 • Faciliteert de toepassing van principes uit de circulaire economie, gedurende de gebruiksfase van de asset.