BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Algemene hulpteksten

Het BVO van een parkeergarage invullen

De in een project aanwezige gebruiksfunctie(s) overeenkomstig met tabel 3 van paragraaf 2.4 uit de introductie dienen in de Assessmenttool te worden ingevoerd met het correcte BVO. Het BVO van een aanwezige parkeergarage wordt ingevoerd onder ‘Overige gebruiksfuncties’ bij de projectgegevens en moet voor administratieve redenen worden opgeteld bij het totale BVO in de projectgegevens. Dit om een volledig beeld van de ruimteverdeling van het object te krijgen. 

Een parkeerterrein mag buiten beschouwing worden gelaten, omdat dit geen gebouwwerk betreft.

Datum van publicatie:
23 november 2023