BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert het duurzaam gebruik van drinkwater tijdens de gebruiksfase van de asset en de gerelateerde buitenruimten. Hierdoor wordt het gebruik van drinkwater (zowel binnen als buiten) verminderd gedurende de gehele levensduur van de asset. Ook het minimaliseren van waterverlies door lekkages is hier onderdeel van.

Context

Waterefficiëntie is één van de aandachtspunten binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Doelstelling 6 (schoon water en sanitair) stelt dat we “tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat te maken heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen”.

Door toenemende bevolkingsdichtheid en het hoge waterverbruik zijn er wereldwijd watertekorten. Deze groeien naar verwachting in de komende jaren alleen maar verder, aangezien de vraag naar water tussen 2000 en 2050 met 55% zou toenemen. Bovendien draagt de energie die nodig is voor de winning, zuivering, levering, verwarming, koeling en afvoer van water (en afvalwater) bij aan klimaatverandering en verslechterde luchtkwaliteit. Willen we voldoende aanbod garanderen om aan de toekomstige vraag te voldoen en klimaatverandering aanpakken, dan is efficiënter gebruikmaken van water cruciaal.

Submetering van water betekent dat het verbruik naar behoren kan worden beheerd en gemonitord. Zo kunnen de grootverbruikers van water worden geïdentificeerd, met als doel (waar mogelijk) de vermindering van het watergebruik te stimuleren. Bovendien kunnen hierdoor veranderingen in het verbruik worden gevonden en waar nodig worden aangepakt. Zo kunnen de risico’s van systeemfalen, die kostbare en ontwrichtende gevolgen kunnen hebben, tot een minimum worden beperkt.

Waarde van de credits

Credit Waarde
WAT 11 - Bemeteren waterverbruik
  • Het verhogen van het bewustzijn over het waterverbruik in de asset. Met als doel (waar mogelijk) de vermindering van het watergebruik te stimuleren.
  • Het verminderen van de kosten gerelateerd aan het waterverbruik.
WAT 12 - Hergebruik van water
  • Verminderen van het drinkwaterverbruik door apparatuur en voorzieningen met een hoog waterverbruik (evenals het bijbehorende energiegebruik).
  • Bevorderen van innovaties en de ontwikkeling van waterbesparende apparatuur.
WAT 13 - Waterverbruik monitoren en rapporteren
  • Zorgt ervoor dat het waterverbruik wordt beheerd, met als doel (waar mogelijk) de vermindering van het watergebruik te stimuleren.
  • Minimaliseren van schade, kosten en verstoringen door lekkage.
WAT 14 - Waterbeleid
  • Verhogen van het bewustzijn over het waterverbruik in de asset.
  • Identificeren en monitoren van grote waterverbruikers en gewijzigde verbruikersniveaus, om het beheer en onderhoud te verbeteren en onnodig waterverbruik tegen te gaan.