BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

2. Reikwijdte van BREEAM-NL In-Use

De BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt gebruikt voor de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie van bestaande utiliteitsgebouwen. Bestaande woningen en woongebouwen kunnen worden beoordeeld met beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use Woningen. Instellingen met een tijdelijk verblijf van mensen, zoals woon-zorgcomplexen, hotels, motels, pensions, studentenhuisvesting en opvangcentra, worden niet beschouwd als woonfunctie en moeten worden beoordeeld met beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw. Projecten voor de constructie van nieuwe gebouwen, gebieden of renovatie en herinrichting van bestaande gebouwen kunnen worden beoordeeld en gecertificeerd met de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen opgesomd in paragraaf 1.2.