BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert het duurzaam gebruik van drinkwater tijdens de gebruiksfase van de asset en de gerelateerde buitenruimten. Hierdoor wordt het gebruik van drinkwater (zowel binnen als buiten) verminderd gedurende de gehele levensduur van de asset. Ook het minimaliseren van waterverlies door lekkages is hier onderdeel van.

Context

Waterefficiëntie is één van de aandachtspunten binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Doelstelling 6 (schoon water en sanitair) stelt dat we “tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen, om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat te maken heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen”.

Door toenemende bevolkingsdichtheid en het hoge waterverbruik zijn er wereldwijd watertekorten die naar verwachting in de komende jaren alleen maar verder zullen groeien, aangezien de vraag naar water tussen 2000 en 2050 met 55% zal toenemen. Bovendien draagt de energie die nodig is voor de winning, zuivering, levering, verwarming, koeling en afvoer van water (en afvalwater) bij aan klimaatverandering en verslechterde luchtkwaliteit. Het verminderen van het waterverbruik door efficiënter gebruik te maken van water, is daarom cruciaal om voldoende aanbod te garanderen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen en klimaatverandering aan te pakken.

Waarde van de credits

Credit Waarde
WAT 01 - Bemeteren waterverbruik
  • Het bewustzijn vergroten over watergebruik in het gebouw.
  • Identificeren en monitoren van hoog watergebruik en gewijzigde gebruikersniveaus, om het beheer en onderhoud te verbeteren én onnodig waterverbruik tegen te gaan.
WAT 02 - Waterbesparend sanitair: toiletten
  • Verbetering van de waterefficiëntie en het verlagen van de kosten gerelateerd aan het watergebruik.
  • Vermindering van het watergebruik waardoor waterreservoirs behouden blijven voor tijden van schaarste.
  • Promoten van innovaties en de ontwikkeling van waterbesparend sanitair.
WAT 03 - Waterbesparend sanitair: urinoirs Zie waarde bij credit WAT 02.
WAT 04 - Waterbesparend sanitair: wastafelkranen Zie waarde bij credit WAT 02.
WAT 05 - Waterbesparend sanitair: douches Zie waarde bij credit WAT 02.
WAT 06 - Waterbesparend sanitair: witgoed Zie waarde bij credit WAT 02.
WAT 07 - Lekdetectiesysteem
  • Verspilling van drinkwater door waterlekkages tegengaan. 
  • Minimaliseren van de schade, kosten en verstoringen door waterlekkages.
  • Verminderen van de kosten gerelateerd aan waterverbruik.
WAT 08 - Lekpreventie Zie waarde bij credit WAT 07.
WAT 09 - Stopkranen Zie waarde bij credit WAT 07.
WAT 10 - Beperken waterverbruik openbaar drinkwaternet
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de gevolgen van verontreiniging én de daarbij behorende kosten gerelateerd aan het beschikbaar stellen van drinkwater.
  • Vermindering van het watergebruik waardoor waterreservoirs behouden blijven voor tijden van schaarste.