BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert het bewustzijn om de ecologische waarde van de asset of perceel te versterken. Tevens maakt het inzichtelijk wat de impact van de asset in de gebruiksfase op de ecologische waarde is. Met behulp van deze categorie kun je een lange termijnstrategie uitwerken waarin je verbetering van de ecologische waarde van de asset opneemt.

Context

Het behouden en creëren van biodiversiteit en een natuurlijke leefomgeving is belangrijk voor het leven op land. Habitats ondersteunen zowel de diversiteit van levende organismen op het land als de onderlinge afhankelijkheid tussen organismen. Doel 15 van de ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SGD’s) van de Verenigde Naties is gerelateerd aan het ‘leven op land’, met als een van de targets om ‘tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding’.

De ecologische waarde van een asset beperkt zich niet tot de perceelgrens en kan een significante impact hebben op de ecologische waarde van de omgeving. Daarom is het belangrijk om de bestaande waarden en kenmerken van het perceel beter te begrijpen, om waar mogelijk de toepassing van ecologische voorzieningen te promoten en de biodiversiteit op het perceel te vergroten.

Waarde van de credits

Credit Waarde
LUE 01 - Oppervlak met groenvoorziening
  • Identificeert groenvoorzieningen die kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, als het groen op de juiste wijze wordt beheerd.
  • Ondersteunt het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en mogelijk de productiviteit van gebouwgebruikers door de aanwezigheid en nabijheid van natuurlijke elementen.
LUE 02 - Ecologische voorzieningen
  • Verhoogt het bewustzijn van de ecologische waarde op het perceel en versterkt de biodiversiteit op het perceel.
  • Voorziet in verbindingszones van Habitats voor lokale inheemse soorten.
  • Draagt bij aan het herstel en een continue groei van de biodiversiteit in de omgeving van de asset.