BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

3.3 Verplichte credits

Om te waarborgen dat prestaties voor fundamentele milieukwesties niet over het hoofd worden gezien stelt BREEAM-NL zowel in het onderdeel Asset als in Beheer verplichte credits. Om een BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw kwalificatie te behalen, moet minimaal de drempelwaarde van 10% worden behaald én moet worden voldaan aan de verplichte credits die voor het desbetreffende kwalificatieniveau gelden. De verplichte credits worden in tabel 7 en 8 weergegeven.

Tabel 7: Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 1 Asset

BREEAM-NL credit Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 1 Asset
  Acceptable Pass Good Very Good Excellent Outstanding

Ene 01 - Energieprestatie van het gebouw

Geen Minimaal 24 punten
WAT 01 - bemeteren waterverbruik Geen Antwoordoptie C of D

RSC 02 - Voorzieningen voor hergebruik
en recycling

Geen Antwoordoptie
C en D
RSL 01 - Overstromingsrisicobeoordeling Geen Antwoordoptie B,C,D,E of F

Tabel 8: Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 2 Beheer

BREEAM-NL credit Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 2 Beheer
  Acceptable Pass Good Very Good Excellent Outstanding
MAN 02 - Betrokkenheid en feedback Geen Antwoordoptie F of G
MAN 04 - Milieubeleid en procedures Geen Antwoordoptie B
ENE 19 - Energiegebruik  Geen  Minimaal 25 punten
RSC 05 - Duurzaam inkopen Antwoordoptie C
RSL 06 - Noodplannen en klimaatgerelateerde fysieke risico’s Geen Antwoordoptie G
RSL 09 - Brandveiligheid Antwoordoptie C