BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

3.5 Het berekenen van een BREEAM-NL In-Use score voor een asset

Een BREEAM-NL In-Use Assessor moet de score van een asset bepalen, gebruikmaken van de relevante hulpmiddelen en software en beoordelen in overeenstemming met de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. Het proces van het vaststellen van een BREEAM-NL In-Use score voor Deel 1 Asset en Deel 2 Beheer is hieronder beschreven. Zoals eerder vermeld, wordt voor elk beoordeeld deel een onafhankelijke score verstrekt.

  1. Binnen elke categorie van BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw wordt per credit het aantal punten dat kan worden toegekend vastgesteld door de Assessor, in overeenstemming met de criteria die bij elke credit gelden.
  2. Het percentage aan punten dat is behaald, wordt per categorie berekend.
  3. Het percentage punten dat is behaald per categorie wordt vermenigvuldigd met het wegingspercentage van de betreffende categorie. Dat geeft het aandeel van de score per categorie op de totale score weer.
  4. Vervolgens moeten de categoriescores worden opgeteld, om de totale BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw score (%) te bepalen voor het deel dat wordt beoordeeld.
  5. De Assessor vergelijkt de totale score met de BREEAM-NL kwalificaties. Voldoet de asset aan alle vereisten, dan wordt de relevante BREEAM-NL score behaald.
  6. Elke behaalde EP-punt voegt 1% toe aan de algehele score van de asset. Een Assesor kan per onderdeel (Asset en Beheer) maximaal 10 ‘EP-punten’ toekennen. Daarmee is de maximale aanvullende score 10%. Een Assessor kan EP-punten toekennen ongeacht de BREEAM-score van de asset. Geen enkele beoordeling mag de score van 100% overschrijden. Bij hogere scores wordt de BREEAM-classificatie afgerond op 100%.

 

Tabel 10: Berekenen van een BREEAM-NL In-Score voor Deel 1: Asset

Categorie Behaalde punten Maximaal aantal punten % behaalde punten Weging categorie Score categorie
Management - - - - -
Gezondheid 30 46 65,22 0,175 11,41
Energie 40 70 57,12 0,24 13,71
Transport 15 23 65,22 0,08 5,22
Water 25 38 65,79 0,095 6,25
Materiaalstromen 6 21 28,57 0,13 3,71
Bestendigheid 4 18 22,22 0,12 2,66
Landgebruik en ecologie 4 6 66,67 0,09 6,00
Vervuiling 14 18 77,78 0,07 5,44
Exemplary Performance 4 12 33,33 0,10 3,33
BREEAM-NL Score 57,73%
BREEAM-NL kwalificatie Very Good