BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Het doel van deze categorie is te stimuleren dat een gebouw gezond, veilig, toegankelijk en comfortabel is voor alle gebouwgebruikers, inclusief zijn directe omgeving.

Context

“Goede gezondheid en welzijn” is doel 3 van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Gemiddeld brengen mensen meer dan 90% van hun leven door in en rondom gebouwen, en de overige tijd wordt veelal gebruikt om tussen de gebouwen te reizen. De gebouwde omgeving heeft daardoor een groot aandeel in het welzijn en gezondheid van de gebruikers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziektes of andere lichamelijke gebreken” en dat “het kunnen genieten van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard een van de grondrechten is van ieder mens zonder onderscheid in ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand”.

Er is bewijs dat aantoont dat het binnenklimaat van gebouwen, waaronder visueel comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestisch comfort een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Gevolgen voor de gezondheid die in verband worden gebracht met de tijd die wordt doorgebracht in gebouwen zijn onder meer longklachten, allergieën, hart- en vaatziekten en een reeks psychologische klachten. Personen met een hoger risico, waaronder jonge kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken, kunnen een reeks andere gezondheidseffecten ondervinden die uit hun omgeving voortvloeien. Veel gezondheidseffecten kunnen een grote impact hebben en soms levensbedreigend zijn.

Personeelskosten vormen ongeveer 90% van de totale kosten van een bedrijf dat in een gebouw werkzaam is. De impact van productiviteit, werving en behoud en generieke medewerkerstevredenheid zorgt ervoor dat personeelswelzijn vitaal is voor het succes van een bedrijf. De omgeving waarin medewerkers werken, leven en spelen zijn fundamenteel voor al die factoren.

Waarde van de credits

Credit Waarde
HEA 01 - Daglichttoetreding
 • Biedt verbinding met de natuur om de gemoedsgesteldheid van de gebouwgebruikers te verbeteren. Helpt bij het reguleren van de biologische klok aan de hand van het circadiaanse ritme.
 • Draagt bij aan het verminderen van de energiekosten en de impact op het milieu, door de behoefte aan elektrische verlichting te reduceren.
HEA 02 - Tegengaan lichthinder
 • Voorkomt visueel ongemak, oogvermoeidheid en hoofdpijn.
 • Verlaagt het risico op oververhitting en zorgt voor privacy.
HEA 03 - Binnen- en buitenverlichting
 • Maakt het mogelijk voor gebouwgebruikers om hun taken veilig, efficiënt en comfortabel uitvoeren.
 • Het in staat stellen van gebouwgebruikers om te allen tijde de omgeving goed visueel waar te nemen, zodat ze onderscheid kunnen maken tussen verschillende objecten.
HEA 04 - Lichtregeling
 • Staat gebouwgebruikers toe om te voorzien in hun individuele behoeftes, evenredig aan hun werkzaamheden in de verblijfsruimten.
 • Verbetert gebruikerstevredenheid van de verblijfsruimten.
HEA 05 - Voorkomen van flikkering van verlichting
 • Voorkomt visuele afleiding, vermoeidheid en verminderde visuele prestaties.
 • Vermindert fysiologische effecten zoals hoofdpijn, vermoeide ogen en het risico op epileptische aanvallen.
HEA 06 - Uitzicht naar buiten
 • Biedt een verbinding met de buitenruimte en de natuur om de gemoedstoestand en productiviteit te verbeteren.
HEA 07 - Gebruiksgemak van ventilatie- en temperatuurssystemen
 • Borgen dat gebouwgebruikers de mate van comfort kunnen instellen als de temperatuur en/of luchtkwaliteit in het gebouw onaangenaam wordt.
 • Vermindert de impact op het milieu en operationele kosten door onnodige verwarming en/of koeling.
HEA 08 - Luchttoevoer- en afvoerpunten van het ventilatiesysteem
 • Vermindert de kans op luchtverontreiniging in het gebouw door externe vervuilingsbronnen.
 • Ondersteunt de fysieke gezondheid van gebouwgebruikers, door het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van luchtverontreiniging in het gebouw door externe bronnen te verminderen.
HEA 09 - Koolstofdioxide (CO2) monitoring
 • Waarborgen van een goede luchtkwaliteit in het gebouw. 
 • Waarschuwt gebouwgebruikers voor veranderingen in luchtkwaliteit in het gebouw.
HEA 10 - Koolstofmonoxide (CO) monitoring
 • Waarborgen dat assetgebruikers worden beschermd tegen de schadelijke effecten van koolmonoxide.
 • Helpt bij het identificeren van problemen met verbrandingstoestellen of ventilatiesystemen.
HEA 11 - Beschikbare ontspanningsruimte binnen en buiten
 • Faciliteert ruimten voor gebouwgebruikers om pauzes te nemen weg van de werkplekken om het welzijn en de productiviteit te bevorderen.
 • Stimuleert activiteiten die lichamelijke, mentale en sociale voordelen hebben voor de gebouwgebruikers.
HEA 12 - Toegankelijkheid
 • Waarborgen van een veilige en gemakkelijke toegang tot en beweging rondom de asset voor alle gebruikers.
 • Waarborgen dat de asset geschikt is voor alle gebruikers ongeacht hun karakteristieken en capaciteiten.
HEA 13 - Beschikbaarheid van drinkwater
 • Waarborgen dat gebouwgebruikers gehydrateerd blijven voor lichamelijk en mentaal welzijn.
 • Helpt bij het voorkomen van potentiële veiligheidsrisico’s door verminderde concentratie door uitdroging.