BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie moedigt aan om gebouwen gedurende de hele levenscyclus op een duurzame manier te beheren en onderhouden. Zowel de (technisch) gebouwbeheerder als de gebouwgebruikers kunnen bijdragen aan een maximale duurzaamheidspresentatie van het gebouw tijdens de gebruiksfase. Daarom zijn in deze categorie voor beide partijen passende richtlijnen opgenomen. Daarnaast ondersteunt het opstellen van doelen en feedbackprocedures de optimalisatie van processen en prestaties binnen de asset.

Context

Steeds meer nieuwe gebouwen dragen bij aan een duurzame gebouwde omgeving. Nieuwe gebouwen hebben een gezonder binnenklimaat en zijn duurzamer en efficiënter dan ooit tevoren. Dit verhoogt de verwachte prestaties van bestaande gebouwen. Maar met alleen nieuwe gebouwen verduurzamen worden de klimaatdoelstellingen niet behaald. Er moeten ook bestaande gebouwen verduurzaamd worden. In veel gebouwen kunnen er slechts beperkt veranderingen worden doorgevoerd als een gebouw nog in gebruik is. Goed gebouwbeheer is hierbij van cruciaal belang. Het doel van een goed gebouwbeheer is om er voor te zorgen dat gebouwen in de praktijk presteren zoals het ontwerp of de bijbehorende functie beoogt. Het is de taak van de beheerders/eigenaar om ervoor zorgen dat er beleid en procedures aanwezig zijn om op hetzelfde niveau (of beter) te blijven presteren. Ten slotte moet ervoor worden gezorgd dat de geleverde prestatie voldoet aan de behoeften van de gebouwgebruikers.

Waarde van de credits

Credit Waarde

MAN 01 - Gebruikers-handleiding

  • Biedt gebouwgebruikers meer inzicht in de functionaliteit van het gebouw en hoe ze het effectief kunnen bedienen.
  • Verbetert het comfort van gebouwgebruikers en helpt te voldoen aan de eisen van de gebruikers, waardoor de tevredenheid en productiviteit toeneemt.

MAN 02 - Betrokkenheid en feedback

  • Geeft de gebouwbeheerder inzicht of het gebouw voldoet aan de behoefte van gebouwgebruiker.
  • Zorgt ervoor dat gebouwgebruikers feedback kunnen geven aan gebouwbeheerders/eigenaar én zorgt dat eventuele problemen worden onderzocht en indien nodig worden opgelost.

MAN 03 -Onderhoudsbeleid en procedures

  • Het beschermen van de investering en de lange termijn waarde van de asset, met een proactief onderhoudsbeleid en onderhoudsprocedures.
  • Zorgt ervoor dat de kennis over de bediening en het gebruik van het gebouw effectief is. Het beleid moet worden gedeeld met degenen die het gebouw efficiënt moeten laten werken, op een wijze die gebruikers van het gebouw verwachten.
MAN 04 - Milieubeleid en procedures
  • Zorgt ervoor dat gebouwbeheerders en gebruikers de milieuprestaties van de asset identificeren en beheren.
  • Helpt bij het documenteren van acties voor het minimaliseren van de milieueffecten van gebouwactiviteiten.
  • Moedigt aan om bovenop bovenstaande punten ook bestendigheid en klimaatadaptatie in het milieubeleid op te nemen.
MAN 05 - Green lease
  • Een green lease bevordert betere coördinatie van gebouwmanagement tussen gebouwbeheerders en huurders. Dit zorgt ervoor dat het gebouw efficiënt en zoals door gebruikers verwacht presenteert, wat leidt tot duurzamere resultaten voor alle partijen.