BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

2.2 Beoordeling gebouwen met meerdere huurders (Multi-tenant)

BREEAM-NL In-Use heeft als doel om een totaalscore van de beoordeelde asset vast te stellen. Daarom gelden de eisen voor alle relevante ruimtes, ongeacht wie verantwoordelijk/eigenaar is (d.w.z. verhuurder of huurder). Dit moedigt alle belanghebbenden aan om hun prestaties te optimaliseren. Wordt een gebouw met meerdere huurders met BREEAM-NL In-Use beoordeeld, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het bepalen van de demarcatie (zie tabel 3).

Tabel 3: Bepalen van de demarcatie bij gebouwen met meerdere huurders

Beoordeling

De demarcatie kan gebaseerd zijn op:

a) Gemeenschappelijke ruimtes* waar een gebouweigenaar/ gebouwbeheerder verantwoordelijk voor is.

    OF

b) Gemeenschappelijke ruimtes EN verhuurbare ruimtes binnen de asset, zijn:

    Volledig in beheer van de gebouweigenaar/ gebouwbeheerder van de asset.

    OF

   Waar de gebouweigenaar/ gebouwbeheerder gegevens van huurders kan verzamelen om het algehele prestatieniveau te bepalen.

 

Wordt zowel gemeenschappelijke ruimtes als verhuurbare ruimtes beoordeeld, dan moet het bewijs een representatieve weergave bevatten van de huurders. Zo wordt er geborgd dat het gecentraliseerde beheer wordt toegepast en geïmplementeerd in overeenstemming met de beoordelingscriteria.

Opmerking: De bewijsvoering voor de steekproeven moet representatief zijn voor de asset, en ten minste één voorbeeld van elk type ruimtegebruik binnen de asset bevatten. Als er bijvoorbeeld winkels, kantoren en kiosken binnen de asset vallen, dan moet de bewijsvoering van de steekproef documentatie bevatten die laat zien dat het beheer op elke type ruimte van toepassing is.

 

*Gemeenschappelijke ruimten zijn faciliteiten en/of passages die niet in eigendom zijn of onder controle vallen van een van de individuele huurders, maar gebruikt worden door allen. Deze gemeenschappelijke ruimten worden normaal gesproken beheerd en onderhouden door de eigenaar van het gebouw. Voorbeelden van gemeenschappelijke ruimten zijn een atrium, trappenhuizen, de hoofdentree, foyer/receptie en externe landschappelijke gebieden. 

Wordt het volledige Multi-tenant gebouw beoordeeld, dan gelden de vragen voor minimaal 80% van de gebruikers (huurders), gemeten naar bruto vloeroppervlak (bvo). Deze demarcatie moet op voorhand worden bepaald. De gebruikers binnen de demarcatie doen volledig mee in het assessment. Het is niet mogelijk om een gebruiker bijvoorbeeld wel voor de verlichting mee te laten doen, en niet voor de afvalinzameling.