BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

3.2 Weegfactor per categorie

De weegfactor per categorie is een fundamenteel onderdeel van de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie, omdat zij de relatieve impact definieert van verschillende duurzaamheidsaspecten.

BREEAM-NL gebruikt een weging per categorie om de totale BREEAM-NL score te bepalen. Het proces voor de bepaling van de categorieweging wordt uiteengezet in de BREEAM Briefing Paper ‘New Methodology for Generating BREEAM Catagory Weightings’. Deze is beschikbaar op de BREEAM website. De methodiek is toegepast bij de consultatie van stakeholders om tot op consensus gebaseerde wegingen te komen voor alle categorieën binnen BREEAM-NL. De resultaten zijn beoordeeld door BRE Global, met als doel de toepassing in BREEAM-NL In-Use.

De weging voor elk van de negen categorie.n binnen de BREEAM-NL In-Use beoordeling wordt weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6: Weging van catagorieën binnen BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw 

Catagorieën  Weging
  1:Asset 2: Beheer
Management 0% 11%
Gezondheid 17,5% 16%
Energie 24% 28%
Transport 8% 0%
Water 9,5% 8,5%
Materiaalstromen 13% 11%
Bestendigheid 12% 10,5%
Landgebruik en Ecologie 9% 8%
Vervuiling 7% 7%
Totaal 100% 100%
Exemplary (aanvullend) 10% 10%